Energianvändning

Vi utreder energieffektivisering i bebyggelse och infrastruktur
Resultatanalys

Granskning av genomförda och planerade energi-effektiviseringsprojekt. Projektetens uppnådda resultat ställs i relation till det ursprungligen planerade och bästa möjliga utfall. Kompletteringsåtgärder för att nå bästa möjliga utfall specificeras.

Lönsamhet

Oberoende lönsamhetsberäkningar av energiåtgärder i bebyggelse och infrastruktur erbjuds till fastighets- och anläggningsägare i privat och offentlig sektor.

Externa effekter

Vi utför kartläggning och analys av externa effekter för energianvändning i bebyggelse och infrastruktur. Både åtgärdernas nuvarande och framtida belastning utreds.